Психологічна діагностика неусвідомлюваних особистісних особливостей
Виноградова Лариса Витальевна
Опубликовано: 26.10.2016 в категорию "Статьи" : Психология

Запрошую пройти тестування неусвідомлюваних особистісних особливостей: кандидат психологічних наук, практикуючий психолог з тривалим стажем практичної діяльності, інтерпретатор Роршах-тесту Виноградова Лариса Віталіївна.

Контакти за адресою: lara.winogradova@gmail.com

За результатами тестування Ви зможете:

- Краще розуміти свої психологічні особливості;

- Більш адекватно оцінювати свої можливості в стресових умовах;

- Зрозумієте свої слабкі сторони та неусвідомлені мотивації, які впливають на ваше життя.

Проблема пошуку діагностичних інструментів, які дозволяють якнайточніше досліджувати глибини людської психики, залишається одним з найцікавіших розділів психології. Досить актуальними в цьому контексті є аспекти теоретичного обгрунтування та створення науково-обгрунтованих, надійних засобів вимірювання різних проявів психічної діяльності. Одна з малодосліджених областей психології, що потребує теоретико-експериментальної розробки – дослідження особистісного реагування на неусвідомлюваному рівні. Безумовно, розглядаючи цю область досліджень, необхідно рекомендувати уважне читання робіт К.Юнга. В його роботі відмічено: « бессознательные процессы, компенсирующие сознательное «Я» содержат в себе все элементы, которые нужны для саморегулирования совокупной психики. На личностном уровне это не признанные сознанием личностные мотивы, проявляющиеся в сновидениях, или не замеченные нами значения дневных ситуаций, или не сделанные выводы, или аффекты, которые мы преодолели» / К.Г.Юнг «Психология и религия» /.

Однак, актуальні потреби психологів-практиків та бажання як якнайточніше зрозуміти особливості психічного реагування обумовлюють підходи, що пов»язані з розробкою методик та тестових систем, що діагностують приховану, а також малоусвідомлювану особистістю інформацію. Витоки розробки теми, безумовно, належать видатному психологу Карлу Юнгу с розробленим цим автором асоціативним експериментом («…мысли вырастают в стороне от сознания, более того, они уже стоят наготове, а сознанию ничего об этом неизвестно». В цьому контексті особливого значення набуває проективний тест Роршаха, що дозволяє досліджувати з використанням емпіричних показників особливості підсвідомого рівня реагування та мотивацій. Безумовною заслугою автора тесту є використання слабоструктурованої інформації для дослідження особливостей особистісного реагування. В основу діагностики був покладений процес сприйняття. Проективний матеріал, що отримується в процесі тестування, дозволяє отримувати унікальну інформацію про особистісні прояви на неусвідомлюваному рівні. Досвід практичного використання тесту дозволяє віднести до безумовних достоїнств методики поєднання якісного аналізу та кількісного підрахунку результатів. Це характерно не для всіх проективних методик, більшість з них обмежується досить розмитим якісним аналізом, недостатньою точністю оцінок та деяким суб'єктивізмом інтерпретації. Особливого значення набуває інформація за результатами тесту для практичної інтерпретації досвідченого психолога-практика. Типи переживання, а також інші показники тесту, виділені Роршахом корелюють з різними особистісними характеристиками, інтелектом а також проявами емоційної сфери особистості. Проективний характер методики у поєднанні з точністю підрахунку результатів у поєднанні з майстерністю досвідченого психолога дозволяють значно розширити можливості психолога в роботі з особистістю. Для кожної людини, що стикається з певними емоційно-важкими проблемами в житті, особливо важливо дізнатися про особливості своєї проблеми, обумовленими підсвідомими характеристиками. Багато психологічних впливів в нашому дитинстві та зрілому віці залишаються неусвідомленими та можуть впливати на наші поведінкові прояви. Значною мірою, особливості наявної проблеми можуть бути зумовлені неусвідомленими явищами, що значно впливають на поведінку у реальному житті у взаємодії з людьми.